AVBESTILLING

For å avbestille en bestilt drosje hos oss, så må du ringe vårt sentralbord.
Det går ikke an å avbestille drosje uten å gi beskjed til vårt sentralbord. 

Hvis drosjen din ankommer før du rekker å avbestille, så forventes det at du betaler for oppmøte, som tilsvarer minstepris.
AVBESTILL

AVBESTILLING

For å avbestille en bestilt drosje hos oss, så må du ringe vårt sentralbord.
Det går ikke an å avbestille drosje uten å gi beskjed til vårt sentralbord. 

Hvis drosjen din ankommer før du rekker å avbestille, så forventes det at du betaler for oppmøte, som tilsvarer minstepris.
AVBESTILL
AVBESTILLING

BOMTUR GEBYR

DAGTID

99,-*
minstepris
Direktebestilt drosje kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøte adressen.
*Prisen vil variere avhengig av hente destinasjonen.
Priser

KVELDSTID

149,-*
minstepris
Direktebestilt drosje kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøte adressen.
*Prisen vil variere avhengig av hente destinasjonen.
Priser

NATT&HELG

169,-*
minstepris
Direktebestilt drosje kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøte adressen.
*Prisen vil variere avhengig av hente destinasjonen.
Priser

BOMTUR GEBYR

*Prisen for å avbestille drosje ved direktebestilt drosje, det vi kaller bomtur gebyr, vil variere avhengig av henteadressen du bestiller fra.
Bomtur gebyret vil koste minstepris, som utgår laveste pris for bestilling av drosje hos oss. I de fleste tilfeller, så vil denne summen være den prisen som er nevnt ovenfor, så lenge henteadressen for bestillingen er innenfor våre 5 soner.

Ved bestillinger fra Halmstad, Fuglevik, Sjøhagen, Nes Camping eller lenger, så vil minstepris utgjøre fastpris for henting fra disse områdene.

Direkte Bestilling

Avbestilling
Direktebestilt drosje kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøtet.

Forhåndsbestilling

avbestilling
Avbestilling av en forhåndsbestilt drosje må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt. 
hva skjer hvis jeg ikke avbestiller?
Hvis turen ikke blir avbestilt innen denne fristen må kunden betale minstepris.

Ubetalt Drosje

manglende oppmøte
Hvis kunden ikke møter opp som avtalt, kan drosjesjåføren kreve et bomturgebyr, tilsvarende minstepris, for tapt tid og kjøring til hentestedet. Det er kundens ansvar å møte opp, slik at sjåfør lett kan finne kunden.
Hvis jeg ikke vil ta drosjen som er bestilt?
Dersom kunden ikke ønsker å gjennomføre turen med den tilsendte bilen, kan sjåføren kreve at kunden betaler minstepris for oppmøtet.

Hvis drosjen som ankommer ikke tilfredsstiller behovet til kunden, så må kunden ringe sentralen og gi beskjed. I slike tilfeller, kreves det ikke noe bomtur gebyr på den allerede tilsendte drosjen.
hvis jeg nekter å betale bomtur gebyr?
Dersom kunden nekter å betale bomtur gebyr så vil dette meldes videre til sentralen av sjåføren og det vil være TAXI4 AS sin ledelse som vil bestemme hva som vil skje videre i slike tilfeller. 

Sjåførene kan ikke tvinge deg som passasjer å betale, hvis du velger å ikke gjøre dette, men du kan bli tilsendt faktura fra oss for ubetalt oppgjør du har hos oss.

Uenighet & Klage

uenighet mellom sjåfør og passasjer
Dersom det foreligger uenighet mellom sjåfør eller kunde, eller kunden ikke er fornøyd med gjennomføringen av reisen, ønsker vi at kunden skal ta kontakt med oss på post@taxi4moss.no.
økonomisk tap
Vi dekker ikke tap som er forårsaket av forhold som er utenfor vår kontroll, slik som for eksempel trafikale forhold eller værforhold (såkalt force majeure).
mer informasjon
Les våre
Transport
Vilkår
Les Mer
Noe du lurer på?
Hvis du lurer på noe så finner du svar på det meste her. Hvis ikke så kan du alltids kontakte oss for å få rask hjelp!
Ring oss nå

Kontakt Oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Da er du ikke langt unna!
Under finner du alle måter du kan komme i kontakt med oss.

Taxi4Moss © 2024