Bli løyvehaver

Bli løyvehaver i Taxi4 Moss

Taxi4 Moss startet med drosjetjenester i Moss 2020 og ønsker gamle og nye løyvehavere velkommen. Har du løyve eller ønsker å ta løyve er du velkommen til oss.

 

Vi tilbyr gode løsninger til våre løyvehavere. Vi stiller også med leveranser av taksameter, oppgjør og rapporteringer til det offentlige. Alle drosjene eies av løyvehaverne selv. Sentralen foretar trafikkplanlegging, bestillingssystemer, etterbehandling, oppgjør osv.

Kontakt oss

04231

post@taxi4moss.no